RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat :SA COTTET - CIF: A-08078701
Direcció postal:Travessera de Gràcia 56 Entl. 1a, 08006, Barcelona
Telèfon :902446644
Correu electrónic: atencionalcliente@cottet.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

Gestió de productes i serveis contractats,

Enviament d'informació comercial, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb els productes i serveis de COTTET.

A titol merament enunciatiu però no limitatiu, ofertes, promocions, newsletter, etc.

Realització d'estudis de mercat.

Servei d'atenció al client, resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l'interessat, i en qualsevol cas, mentre es mantingui la relació mercantil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'interessat en el cas que l'usuari presti la seva autorització per a un tractament concret de dades com per exemple en sol·licitar la subscripció a la newsletter. Així mateix, el tractament de dades per a l'enviament de comunicacions comercials relacionades amb el producte adquirit serà sustentat sobre la base de l'interès legítim en el cas que existeixi una relació comercial o contractual prèvia.

En qualsevol cas, COTTET estarà legitimat al tractament de dades quan siguin necessaris per a l'execució d'algun contracte. Per a aquest últim, la comunicació de les dades personals mínimes és un requisit indispensable per a subscriure el contracte, per la qual cosa, en cas de no facilitar els mateixos pot ser que COTTET no pugui facilitar el producte o servei contractat.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIAS

COTTET no farà cap cesió o comunicació de dades ni dintre ni fora la UE.

DRETS DE LES PERSONES INTERESADES

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COTTET es tracten dades personals que el concerneixin, o no.

D'altra banda, qualsevol interessat podrà sol·licitar l'exercici dels següents drets davant COTTET presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament:

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.

Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, a fi que aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L'interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a usar les seves dades. En el cas que revoqui el consentiment per a emmagatzemar i processes les seves dades, COTTET no podrà proporcionar-li determinats serveis.

Consentiment de cookies
producte afegit a la llista