POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1ª CAPA.- INFORMACIÓ BÀSICA RESUMIDA

POLÍTICA DE PRIVACITAT
RESPONSABLESA COTTET
FINALITATGestió de productes i serveis contractats, fins comercials, estudis de mercat i atenció al client.
LEGITIMACIÓConsentiment de l'interessat i interès legítim.
DESTINATARISNo hi ha cap cessió de dades.
DRETSAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
INFORMACIÓ ADDICIONALPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.cottet.es o a través del nostre correu electrònic atencionalcliente@cottet.es

 

2ª CAPA.- INFORMACIÓ ADDICIONAL DETALLADA

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Identitat: SA COTTET - CIF: A-08078701
Adreça postal: Portal de l’Àngel 40 08002 Barcelona
Telèfon: 902446644
Correu electrònic: atencionalcliente@cottet.es

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 

 1. Gestió de productes i serveis contractats,

 2. Enviament d'informació comercial, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb els productes i serveis de COTTET. A títol merament enunciatiu però no limitatiu, ofertes promocions, newsletter, etc.

 3. Realització d'estudis de mercat.

 4. Servei d'atenció al client, resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, i en qualsevol cas, mentre es mantingui la relació mercantil.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'interessat en el cas que l'usuari presti la seva autorització per a un tractament concret de dades com ara en sol·licitar la subscripció a la newsletter. Així mateix, el tractament de dades per a l'enviament de comunicacions comercials relacionades amb el producte adquirit serà sustentat sobre la base de l'interès legítim en el cas que existeixi una relació comercial o contractual prèvia.

 

En qualsevol cas, COTTET estarà legitimat el tractament de dades quan siguin necessaris per a l'execució d'algun contracte. Per aquest últim, la comunicació de les dades personals mínims és un requisit indispensable per a subscriure el contracte, de manera que, en cas de no facilitar els mateixos pot ser que COTTET no pugui facilitar el producte o servei contractat.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

 

COTTET no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.

 

RETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COTTET es tracten dades personals que li concerneixin, o no.

 

D'altra banda, qualsevol interessat pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant COTTET presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament:

 

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió:permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

 • Dret d'oposició:dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

 • Limitació del tractament:comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L'interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat per utilitzar les seves dades. En el cas que revoqui el consentiment per a emmagatzemar i processes seves dades, COTTET no podrà proporcionar-determinats serveis.  

 

En cas de desatenció d'algun dels citats drets l'interessat podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.